GDPR

Voluit staat GDPR voor General Data Protection Regulation.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 'European General Data Protection Regulation'  (EU GDPR) introduceert nieuwe regels rond het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens. De Europese Commissie beoogt met deze Verordening om de burgers terug controle te geven over hun persoonsgegevens en het regelgevende kader voor internationale bedrijven te vereenvoudigen door de regels binnen de EU gelijkvormig te maken.

Deze verordening is op 24 mei 2016 in werking getreden. Maar er is in een overgangsperiode van 2 jaar voorzien waardoor alle organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan de nieuwe eisen van de EU GDPR aan te passen. In tegenstelling tot een Richtlijn is er geen omzetting vereist in de Belgische regelgeving.

(bron : https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/veiligheid-en-privacy/general-data-protection-regulation )

 

Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 25 mei 2018.

Als u vragen heeft over deze regelgeving en uw gegevens bij ons, neem dan aub met ons contact op.

 

Een rechtstreekse link naar de wetgevende tekst : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 

 

 

Zakenkantoor Raf Daenen BV FSMA toelating : 062221 A-cB   RPR : 0860152844

belsele@daenen-smet.be  www.daenen-smet.be